Styrelse

SK2GJ:s styrelse 2017 består av..

Ordförande: SM2RAT  Hans Busk
Vice ordförande: SM2CZG   Ola Widell
Sekreterare: SA2CJG   Mikael Nylund
Kassör: SM2HMF   Lennart Jonasson
Styrelsesuppleant: SA2AXL  Leif Carlsson
Revisor: SM2YHP  Carl-Fredrik Enell
Revisorssuppleant: SA2BNO  Peter Larsson
Klubbmästare/materialförv: SM2TSF   Stefan Palowaara
Valberedning: SM2YHP  Carl-Fredrik Enell & SA2BNO  Peter Larsson