2023 – Medlemsmöte augusti

FÖRSLAG DAGORDNING TILL MÅNADSMÖTET FÖR AUGUSTI 2023


  1. Mötet öppnas
  2. Förslag till dagordning
  3. Val av sekreterare
  4. Val av justerare
  5. Inkommen post
  6. Status på utrustning: klubbstuga, repeater-QTH, AMPRnet, datum för igångkörning
  7. Stadsomvandlingen
  8. D2-möte 19 augusti, övrig aktivitet i D2 inkl provförrättning
  9. Övriga frågor
  10. Mötet avslutas

Fika och diskussion