Radioamatörens hederskodex


  • Radioamatören främjar god trafikkultur och använder aldrig sin radio för att förstöra nöjet för någon annan.
  • Radioamatören använder ett vårdat och korrekt språk i etern.
  • Radioamatören visar vänlighet och hjälpsamhet på banden och i övriga kontakter med andra.
  • Radioamatören följer nationella och internationella bestämmelser och överenskommelser.
  • Radioamatören följer efter bästa förmåga den tekniska utvecklingen, har en effektiv radiostation samt använder den med gott omdöme.
  • Radioamatören är beredd att med sina kunskaper och radiostation ställa sig till samhällets tjänst om så påkallas.