Silent Key

 

Leif Carlsson SM2AXL lämnade oss i stor sorg och saknad den 17:e december.

SM2AXL, Leif Carlsson. Länk: minnessida
Leif Carlsson, Kiruna har i en ålder av 81år den 17 december 2023 lämnat jordelivet. Leif arbetade redan på 70-talet på Televerket Radio med underhåll av rundradio- och tv-nätet i Kiruna. Han medverkade 1972 till att avveckla mellanvågssändaren som inhystes i den radiopaviljong som Kiruna radioklubb numera disponerar. Intresset för amatörradio växte och han blev tidigt medlem i radioklubben. Leif hade en gedigen kunskap inom elektronik och radio/tv. Han verkade bland annat som lärare.
I januari 2004 ledde han rymdstudenter att flyga ballongburna experiment från Esrange i det nystartade svensk/tyska Bexus programmet.
Leif var också en duktig musiker.
Vännerna inom Kiruna radioklubb tackar för de många år vi fick tillsammans.