Nät Norrbotten

AMPRnet är amatörradions eget Internet, för mer generell info se: http://www.se.ampr.org/

AMPRnet är givetvis också en del av stora Internet, men vi har mycket egen lokal infrastruktur, bestående av fiber, radiolänkar mm.


Länknät

Anslutning av Repeatrar och Radioklubbar till AMPRnet är på gång i Norrbotten från Piteå i söder till Kiruna i Norr.


Nedan är dom närmaste förestående projekten listade, numreringen är ingen prioritering utan dom kan ske parallellt.

Proj 12 Ansluta Repeater R3 I Älvsbyn till AMPRnet och därmed till fast kopplad till övriga repeatrar i Länet Pågår

Proj 11 Ansluta Repeater R0 i Piteå till AMPRnet och därmed till fast kopplad till övriga repeatrar i Länet Klart

Proj 10 Ansluta Skellefteå via fiber till Noden i Piteå Klart D-star repeater och klubblokal ansluten

Proj 9 Ansluta FRO Luleå till AMPRnet, ny länk mot Orm/Sinksundsberget. Klart

Proj 8 Fixa AMPRnet nod i Piteå och Älvsbyn Klart

Proj 7 Ansluta repeatern R2 på Sinksundsberget till AMPRnet nod på LTU via ny länk. Klart

Proj 6 Förbindelse ordnas från Haparanda VT till Seskarö, Ny länk mot Repatern upprättas (upplänkningen sker idag från enskild radioamatör med dynamisk IP). Klart

Proj 5 Ny 5 GHz länk upprättas från SUNET nod till Kirunavaara, (upplänkningen sker idag från enskild radioamatör med dynamisk IP vilket krånglar mycket) Ny Länk upprättas från Kirunavaara till Kiruna Radioklubb som idag är utan fast internetuppkoppling. Klart

Proj 4 Ansluta Gällivare Repeatern och Gällivare Radioklubb samt FRO ansluts. Delvis genomfört.

Proj 3 Fixa routrar mellan SUNET, Länsnätet och det lokala näten i Kalix och Kiruna med redundant anslutning mot Internet både i Kalix och Kiruna. Klart.

Proj 2 Ansluta Överkalix Repeatern och Repeatersystemets centralutrustning. Klart

Proj 1 Ordna interkommunala fiber förbindelser i Länsnätet mellan kommunerna ( röda linjen). Klart ! Vi har nu ett VLAN genom länsnätet med portar i resp .kommun.

Proj 0 Ansluta Repeatrarna i Kalix, samt Kalix Radioklubb och FRO till AMPRnet, KLART!


Vi har uteslutande använt routrar från Ubiquiti, Alla radiolänkar är också Ubiquiti. Vi har mycket god erfarenhet av Ubiquiti grejer och att ha enhetliga grejer underlättar ju mycket både vid driftsättning för driften i framtiden

I Kalix och Kiruna huvudnoder, där vi behövt anslutning mot fiber och dessutom flera portar sitter det ER-Pro 8 med fiber interface

er_pro8

 


Där vi behövt fler än 3 portar eller velat mata PoE till länkarna sitter ER-Poe-5 routrar

er-5-poe

 


På de flesta ställen sitter den enklaste ER-lite 3 portars

 

ERLITE-3