Välkommen till SK2GJ


Nästa månadsmöte: Tisdag 7 maj 2024 19:00

 Silent Key 2023-12-17

Leif Carlsson, SM2AXL har lämnat oss i stor sorg och saknad. Länk: minnessida

läs mer


SK2GJ årsmöte tisdag 13 februari


2023-12 Hermes Lite 2 är installerad och fungerar bra för fjärrkörning av t ex FT8-QSOn.


2023-11-14 SK2GJ firar 100år med fika och för ändamålet designad tårta


2023 Den trasiga vikta dipolen är ersatt med en W3DZZ multibandsdipol.


2023-02-11  DMR-repeatern är stabil efter servicen och fungerar bra med fina värden.


2022-12-23  SK2RGJ åter online på ordinarie QTH efter lite service. TX-radion verkar ha driftat något i frekvens vilket kan förklara att vi haft räckviddsproblem en tid.


2022-11-15  DMR-repeatern SK2RGJ har nu bytt master till BM2402.


2022-11-10  QSL-kort från anno dazumal på väggen i klubblokalen.


2022-11-09  Hemsidan har legat nere i väntan på en större systemuppdatering.


2022-10-14  Hallåman T. Morell vid kontrollbordet till rundradiosändaren. Detta är den andra sändaren som togs i bruk 1936, och den var i drift fram till 1951.  Läs gärna historiken om Kiruna Rundradiostation.


2022-09-10  SK2RGJ åter online och QRV. DMR-sidan är uppdaterad.


2022-09-04  Fotogalleriet är uppdaterat med några QSL-kort som använts genom tiderna.


2022-08-17  Analoga UHF-repeatern SK2RFR åter QRV efter driftstörning.


2022-06-26  Ett flertal amatörradioklubbar i Sverige har fått ett erbjudande från ett webhostingbolag förvillande likt en faktura som ska betalas snart. Företaget i fråga förekommer på Svensk Handels varningslista.


2022-06-14  SA2BNO, SM2YHP, SM2YUW och SM2TSF gjorde ett ryck med den havererade logperiodaren. Mycket tacknämligt så behagade regnet att göra ett uppehåll under kvällen, däremot hade myggen vaknat…


2022-04-24  Handtextad skylt från 70-talet i klubblokalen.


2022-03-04  Radioamatörens hederskodex.


2022-02-21  DMR-repeatern har uppgraderats med ny firmware och är åter i drift.


Stormskada logperiodarn

2022-02-05  Logperiodaren har tagit stryk av de tidigare stormarna, när tid och tillfälle ges får reparation ta vid.


Faksimil

2022-01-02  Historisk faksimil från 1963.


2021-11-22  Ytterligare svartvita bilder till fotogalleriet.


2021-11-21  Svartvita bilder från rundradiostationen inlagda under vår historik.


2021-10-16   Kompletterat med ytterligare en bild på trådradiosändaren.


2021-10-15   Kiruna Radioklubb, år 1973. Klubben hade då en QUAD-antenn, en primitiv riktantenn med måttlig förstärkning. 


2021-09-14   Då alla börjar vara fullvaccinerade träffas vi och kör första mötet på klubben efter pandemins utbrott.


2021-01-30   Årsmötet den 9:e Februari 2021 körs i år via Teams. Inbjudan har gått ut till samtliga medlemmar.


2021-01-11   Januari månads möte den 12/1 körs också via Teams. Inbjudan har gått ut till samtliga medlemmar.


2020-12-07  Månadsmötet för December körs via Teams p.g.a. rådande smittspridningsläge.


2020-11-04  Månadsmötet för November ställs in då det har kommit ut nya rekommendationer om att hålla social distansering p.g.a. den tilltagande smittspridningen av Covid-19. 


2020-10-29  Senaste nytt från samhällsomvandlingen. 


2020-10-03  Antennarbeten utfördes på klubben.

De gamla yagi-antennerna för VHF & UHF demonterades och ersattes med nya samt några vertikaler för VHF & UHF monterades samtidigt. Den gamla elevatorn som hade fått växellåds-haveri ersattes med en ny.


2020-09-22 Log-Peroidiska KV-antennen fick stryk efter höststormen som drog förbi. 

Del av det sista elementet lossnade och brytpinnen gick av vid bominfästningen.


2020-08-11  APRS-noden SK2GJ är igång igen efter underhåll av mottagaren. 


2020-03-17  DL2-mötet i Skellefteå den 4/4 är inställt p.g.a. Corona situationen. Om läget förbättras kommer ett nytt möte att planeras till hösten.


Radioklubben måste flyttas..

Läs mer..     LKAB Samhällsomvandling,   Kiruna kommun Stadsomvandling


2018-03-02 SK2RGJ är installerad på sitt ordinarie QTH.  Radioenheter i översta racklådan. Strömförsörjning, MMDVM, Raspberry Pi m.m. i lådan under. Längst ner UPS och batterilåda. Racket i helbild.  DMR-sidan uppdaterad.  


2018-03-02 UHF-repeatern är nu utrustad med CTCSS-encoder. Sätt radion på ton-squelch 107,2Hz och utvärdera funktionen.


2018-02-28 SK2RGJ i Kiruna igång på RU361.                                                                            Kiruna Radioklubb har driftsatt en digital repeater som består av två Motorola GM360 UHF tillsammans med ett digitalt interface av typen MMDVM. Repeatern verkar i DMR mode och är ansluten till det världsomspännade Brandmeister-nätet. På kontrollpanelen: https://brandmeister.network/?page=repeater&id=240201 ser man enkelt vilka statiska talgrupper som för tillfället är knutna till de två time-slots som finns tillgängliga. På TS2/TG8 finns SM2Cluster, den nya digitala ”Kalix-linjen” med repeaters i Överkalix, Kalix, Luleå och Seskarö samt Gällivare väntande. Lokal trafik körs med fördel på TS1/TG9. I övrigt finns samtliga talgrupper inom Brandmeister tillgängliga som dynamiska. Frekvensen är 434,5125 MHz med -2,0 MHz skift, Colorcode 2.


2017-08-17  Nya Repeaterantenner har nu anlänt till klubben.

 

2017-05-22  Delar av klubbens styrelse har idag haft möte med LKAB:s samhällsomvandling angående klubblokalens framtid. Vårat möte gav oss möjligheten att informera dem om klubbens och fastighetens historia, samt om det kulturella värde den äger och om vår verksamhet. Mötet kändes positivt och de var väldigt tillmötesgående. Det finns idag inget beslut taget om vad som kommer att ske med fastigheten.  Men, vad vi vet är, att oavsett vad resultatet av vår dialog mynnar ut i så kommer klubblokalen om 7-8 år inte att finnas kvar på nuvarande plats längre…


2017-04-21 Preliminära tester på DMR-repeatern är utförda med positivt resultat! Sidan uppdaterad ) 


2016-12-23  Funktionen i repeater-logiken är nu ändrad.
Då Kalix-linjen nu använder Sub-ton på 107,2 Hz för att öppna förbindelserna mellanrepeatrarna så har vi (SK2RFR) inte inkluderats p.g.a. att vi har haft vår 1750 Hz detektor kvar.  I våran repeater-logik har 1750 Hz dekodern varit aktiv ända till ovanstående datum. Nu är denna detektor bortkopplad så all trafik på Kalix-linjen öppnar nu  SK2RFR som tidigare. Däremot krävs, vilket vi tidigare har beslutat om, att vi från vår sida använder 1750 Hz för att öppna våran logik så att  vi  kommer ut på Kalix-linjen. Glöm inte att programmera radion tillatt sända Sub-ton 107,2 Hz annars öppnas inte Kalix-linjen.  Används endast bärvåg  öppnar repeatern för lokal användning. 1750 Hz och Sub-ton krävs för att ansluta vår repeater till Kalix-linjen. Med DTMF: A, B, C, D eller # kopplas Kalix-linjen tillfälligt bort. D.v.s. om QSO pågår på Kalix-linjen och man vill använda repeatern för lokalt QSO kan ovanstående DTMF-val användas för att tillfälligt koppla bort Kalix-linjen.


2016-11-08  Tänk på att medlemsavgiften är ändrad till nästa år. Betalningsinformation och avgifter finns att läsa under ansökan om medlemsskap.


2016-11-08  Nytt DMR radio-projekt är uppstartat. Radioapparater är klara för ändamålet, likaså caviteter och dator. Övrig kringutrustning är under bearbetning. Mer information om projektet finns under projektsidan.


2016-09-15  Det har nu visat sig att den enkla dipolantenn vi under en tid har lånat från APRS-stationen till 2M-repeatern har betydligt bättre räckvidd än repeaterns ordinarie, trots att repeaterantennen är en 2-stackad dipol. Med resultat av detta kommer vi att behöva byta 2M-repeaterns antenn och feeder.


2016-09-15  Då vi under en längre tid har haft problem med 2M repeaterns räckvidd har vi nu lånat antennen från APRS-stationen. APRS:en har tidigare haft daglig kontakt med Umeå så i det fallet får man anse att APRS-antennen har haft god räckvidd. Nu återstår det att se vilka resultat fält-tester ger jämfört med tidigare antenn.


20160911_194320_resized

2016-09-10  Nu har feedrarna kommit hit.  Med tanke på den kabellängd  (uppskattningsvis c:a 30-35 meter) vi behöver så kommer dämpningen för VHF vara c:a 0,85 dB och för UHF c:a 1,5 dB.

20160911_194337_resized

Vi har också fått några extra kontakter och massor av steg-klammer.


2016-09-09  APRS ( SK2GJ ) är igång igen efter att ha varit QRT sedan början av sommaren. Efter sommarens åsknedslag fick en PSU bytas i datorn och radion dog.  APRS:en har nu daglig kontakt med SK2AT ( distans 443 km !! )  samt OH9RDC.  Med 1 W inmatat i c:a 35 meter feeder finns väl bara några få 100-tal mW kvar framme vid antennen som består av en enkel dipol. Man får ändå anse att räckvidden är mycket bra..!


Feeders_160905

2016-09-06  Positiva nyheter !! Nyare feeders på gång till repeater-antennerna.

datablad på feedrarna här:


2016-06-08 21.14.33

2016-06-08  Den hårda vinden har orsakat nedfallna träd bl.a. vid klubbstugan.

2016-06-08 21.13.36

 


Webmaster16

Sidorna är under uppbyggnad, om ni har frågor, synpunkter eller annat relaterat till denna webbplats ber vi er att skicka ett mail till:


Webmaster/SK2GJ