Hermes Lite 2

Sedan en tid tillbaka finns en fullständigt fjärrstyrbar rigg för både sändning och mottagning, i form av en Hermes Lite 2 som SM2ESO har byggt ihop och SM2YHP har installerat på klubben. Hermes Lite 2 är en QRP-rigg för HF-banden från 160 till 10 meter som kommunicerar med programvara i datorn via ethernet.

Det finns två huvudsakliga sätt att fjärrköra Hermes Lite 2:

  • Direkt anslutning över internet till ethernetgränssnittet. Detta innebär att en  digital signal skickas i realtid mellan datorn och Hermes Lite . Detta har provats med gott resultat men kräver låg nätverkslatens.
  • Körning via en fjärrstyrd serverdator, s k remote head. Här skickas ljud och spektrogram men inte digitala sampel till fjärrstationen. Vi kör för närvarande i denna konfiguration. Hermes Lite 2 är direkt ansluten till ett separat ethernetkort på stationsdatorn.

Körning av Hermes Lite 2 från fjärr-QTH

Som för all fjärrkörning av datorer på klubben gäller att brandväggen måste öppnas från er adress. Kontakta YHP eller RAT.

För att komma åt och köra fjärrsändtagaren används mjukvaran Quisk av N2ADR. Detta är ett Pythonprogram som kan installeras med pip. Proceduren kan skilja sig åt beroende på operativsystem- ESO och YHP kan assistera. Det är viktigt att både klienten och servern kör samma version av Quisk. Quisk konfigureras sedan för fjärrkörning av Hermes Remote. Mer information finns på http://james.ahlstrom.name/quisk/docs.html

  • Nuvarande version på servern: 4.2.29
  • Adress: ampr-2gj-hermes.bd.amprnet.se
  • Port:  …
  • Konfigurationsfil: …
  • Anmärkning: Quisk kräver biblioteket wxpython men detta installeras inte automatiskt som beroende. Det kan installeras separat med pip (tar lång tid att kompilera) eller med operativsystemets installerare.