Repeaterlogik

Repeater-styrningen är byggd kring en kontroller från Arcom controllers i USA

RC210 Logik-kort

Kontrollern har portar för att ansluta 3 olika radio, som i vår konfigurering används så här:


För att anpassa signalvägar och tider mellan Kalixlinjen (ip-tube) och port 3 har anpassning byggts för att hantera detta.  En 1750 HZ- detektor används för att ansluta lokal trafik över repeatrarna mot Kalixlinjen när 1750-ton genereras från radiosidan. LF-switchar är anslutna för att öppna och stänga dessa signalvägar beroende på hur man önskar att repeatern skall bete sig, Lokal användning eller med anslutning mot Kalixlinjen.

Anpassning


Den logiska styrningen av dessa switchar görs av en Siemens LOGO (PLC) för att enkelt kunna programmera om och ändra de logiska tider och funktioner som behövs för signalvägarna mellan Kalixlinjen och repeaterkontrollern.

Siemens Logo-PLC


All denna utrustning: Repeaterkontroller, anpassning, PLC, IP-tube, strömförsörjning för logik, portserver för fjärrprogrammering av repeaterlogik, strömförsörjning till UBNT-antenner, nätverks-switch samt optokoppling mellan radioapparaterna är placerad i en f.d. kapsling till en Storno-bas.

Repeaterkontroller


All utrustning: VHF (RV50), Repeaterkontroller och UHF (RU386)

Alla enheter öppna