Styrelse

SK2GJ:s styrelse består fr.o.m. den 9/2-2021 av..

Ordförande: SA2BNO  Peter Larsson
Vice ordförande: SM2RAT  Hans Busk
Sekreterare: SA2CJG  Mikael Nylund
Kassör: SM2HMF  Lennart Jonasson
Styrelsesuppleant: SA2AXL  Leif Carlsson
Revisor: SM2YHP  Carl-Fredrik Enell
Revisorssuppleant: SM2CZG Ola Widell
Klubbmästare/materialförv: SM2TSF Stefan Palowaara
Valberedning: SM2YHP  Carl-Fredrik Enell & SM2CZG Ola Widell