Temperatur vid klubbstugan

Under december 2019 har jag installerat en temperaturloggare i klubbstugan.

Utrustning

Utrustningen består av följande

  • Raspberry Pi typ 1
  • Temperaturgivare DS18S20
  • Kabel och kontakter
  • 4,7 kOhm motstånd

Programmering

DS1820 kommunicerar via 1-Wire-protokollet, som har stöd i form av kärnmoduler i Linux. Temperaturavläsningarna dyker upp i sys-filsystemet på Raspberryn så det behövs ingen extra mjukvara för att läsa ut temperaturerna.

Plottning sker med hjälp av rrdtool som anropas från ett Pythonprogram (kod på Github)

.

Koppling

1-wire-enheterna är i detta system inkopplade med 3 ledare, även om 2 räcker om separat spänningsmatning ej används.
Inkopplingen sker direkt till GPIO-kontakten på Raspberry Pi. Ett motstånd på ca 4,7 kOhm monteras som pullup mellan Vdd och databussen (inverterad logik, hög=0).

  1. Vdd +3.3V
  2. Data
  3. Jord

Givarnas placering

För närvarande finns givare placerade på

  • Yttervägg vid kabelgenomföringen från radiorummet
  • Innervägg i radiorummet

Vi planerar att även sätta en givare i källaren.