Rotorkontroll

Kontrollpanel för rotorn

Rotorn till den logperiodiska HF-antennen  är ansluten till en PC med reläkort,

Ett kontrollgränssnitt går i VNC och kan fjärrstyras  med lämplig VNC-klient. Riktningsvisaren syns genom en webbkamera och knapparna för med/moturs rotation fungerar.  Antennväljarknapparna gör f n ingenting.

VNC-porten 5910 är öppen från adresser som är godkända i brandväggen.

Med Linux /  tigervncviewer:

vncviewer 44.5.19.45:10 eller  vncviewer  44.5.19.45 ::5910

Windows-klient: server 44.5.19.45 portnummer 5910 eller displaynummer 10

Lösenordet är detsamma som till medlemssidorna.