Kalixlinjen

KALIXLINJEN – VoIP Länkning

Här uppe i  Norrbotten har vi ett repeaternät med 6m/2m/70cm Repeatrar som är ihopkopplade via Internet. Talet överförs med VoIP (Voice over Internet Protocol)

När systemet installerades var det nog landets i särklass modernaste  repeaternät – Hjärnan bakom systemet är Mikael Styrefors (Micke/SM2OAN) – Han är även repeateransvarig vid Kalix radioklubb / SK2HG

Länk-karta

Stort tack till…
Mickael Styrefors (SM2OAN) för mycket arbete och tankekraft. Det är Micke som har utvecklat och tillverkat logik / styrkort till repeatrarna och länkarna.

MICROBIT’ för lån av utrustning m.m. Samt,- Kiruna kommun för upplåtelse av antennplats för installation av länkantenn för AMPRNet till repeater-QTH. Samt till Sunet för upplåtelse av plats i rackskåp för installation av Edgerouter.

// Kiruna Radioklubb