CTCSS

Enligt rekommendationerna från IARU kommer logiken att kompletteras med CTCSS encoder på 107,2 Hz. Arbete med detta pågår för närvarande.


Encodern är baserad på 16F84 PIC-processor där man med hjälp av DIP-switchen kan välja vilken CTCSS-ton man vill generera.

CTCSS-Encoder


Utsignalen från Encodern behövde filtreras för att erhålla en relativt fin sinusvåg. Tanken är att addera denna Encoder till repeaterlogiken så att CTCSS genererar SUB-ton vid alla trafikmöjligheter som repeatern är uppsatt för. D.v.s. Vid lokal trafik över VHF-repeatern, vid lokal trafik över UHF-repeatern, vid lokal kross-bandstrafik mellan VHF och UHF samt vid trafik via Kalixlinjen.

CTCSS nivå