RV50

VHF-repeatern (RV50) består av en Storno CQF612 ( pdf  CQF612manual.pdf )som är inställd att leverera c:a 17 W in till caviteterna. Effekten leveraras ut via en Aerial OY  AV1431, dubbelstackad dipol. Denna radio är på väg att uppdateras till en lite nyare Storno CQF9112 ( pdf CQF9000 manual.pdf Obs stor fil ! ). På mottagarsidan sitter det en BF981 preamp.

Storno CQF612