Stadsflytten och Radioklubben

Radioklubben måste flytta..

Nedan text är direkt kopierad från Samhällsomvandlingens hemsida:


Rundradiostationen tillhör civilsamhällets byggnader från 1920-talet och representerar en intressant teknikhistoria och tidens föreningsliv. Byggnaden klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse och kommer att flyttas. se länk

Rundradiostationen uppfördes år 1926 av Kiruna Praktiska Ungdomsskola (KPU) och bekostades av bolaget. Byggnaden är förklädd till ett lusthus och har idag en undanskymd placering i kyrkoparken och bör även i framtiden placeras i en parkmiljö.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som planeras ske 2026.

Info om Samhällsomvandlingen


Dialog pågår mellan Kiruna Radioklubb och Samhällsomvandlingen..