DMR-Repeater SK2RGJ


2022-09-10  Repeatern har blivit uppdaterad med Pi-Star och en ny Rpi 3B+ med ett MMDVM POG-kort istället för Raspberry+Arduino som användes tidigare. En HD44780 display och en riktigt kalibrerad RSSI-tabell har också tillkommit. En liten nackdel med POG-kortet är att det har enkla trimpotar istället för flervarvs precisionspotar som hade varit att föredra.

Displayen hämtar SDA och SDL signalen från POG-kortet, men strömförsörjningen till bakgrundsbelysningen var inte tillräcklig från POG-kortet och fick lösas på annat sätt.

Här provkörs och utvärderas uppsättningen. En L7805 5V spänningsregulator försörjer bakgrundsbelysningen på displayen, den är nu monterad direkt mot racklådans bottenplåt för att kunna avleda värme.


2018-03-02 SK2RGJ är en hembyggd digital repeater som verkar i DMR mode och är ansluten till Brandmeisternätet. På denna dashboard, (Brandmeister), ser man aktuell status och vilka statiska talgrupper som för tillfället är tillgängliga.

Repeater ID: 240201

Frekvens: TX 434,5125 MHz  RX 432,5125 MHz  (-2,0 MHz skift), CC2.

Normalt finns på TS2/TG8 SM2Cluster, den nya digitala ”Kalix-linjen” med DMR-repeatrar i Överkalix, Kalix, Luleå och Seskarö samt Gällivare väntande.  Lokal trafik körs med fördel på TS1/TG9.

Repeatern består av två stycken Motorola GM360 UHF mobilradioapparater, en Raspberry Pi som kör MMDVM-host och en Arduino DUE med ZUM MMDVM REV 1.0.1 board. Repeatern nyttjar en tidigare installation från Comviks analoga mobiltelefonsystem från sena 80-talet med ett duplexfilter från Wacom, WP-678 och en 4-stackad dipolantenn, Aerial AV1914 . Uteffekten är satt till 10W.  Längst ner i racken sitter en 2000 VA UPS med en batteripack på 110 V 7,2 Ah som hela DMR-utrustningen inklusive nätverk är ansluten till.

 

 


Motorola GM340/GM360 fungerar utmärkt till MMDVM, dock är utsignalen på pin 11 FLAT RX AUDIO alldeles för het och kräver dämpning. En potentiometer på 4K7 med en inställning på 2.00Vpp tillsammans med en 2,2 uF elyt fungerar bra till detta. I CPS konfigureras RX audio (Accessory Connector) till FLAT UNSQUELCHED och I/O pin 3 till DATA PTT active LOW. Genom att löda en tråd till anslutningen RSSI på ZUM board och ansluta den mot pin 15 på RX radion kan man rapportera in RSSI värden till Brandmeister. Pin 10 måste också göras aktiv med Ignition Sense för att apparaterna ska starta upp när de får spänning. Även om ZUM board har en anslutning för Carrier Detect så används den inte och vi har den inte heller ansluten.

 


2017-05-03  Repeatern går provisoriskt uppkopplad på klubben för kontinuerligt prov innan den byggs in i sina kapsligar. Hitintills har allt förlöpt utan problem.


Test pågår och mjukvaran justeras för att MMVDM-modemet skall fungera tillsammans med radio-apparaterna.


Modulationen håller på att justeras så FSK-moduleringen ligger rätt i nivå. På bilden nedan är den inte helt färdigjusterad. Peaken i mitten skall vara helt undertryckt när nivån är korrekt justerad


Nedan testuppsättningen med PC, MMVDM-modem med Arduino-dator, strömförsörjning, radioapparater och caviteter.