2023 – Medlemsmöte juni

FÖRSLAG DAGORDNING TILL MÅNADSMÖTET FÖR MAJ 2023


 1. Mötet öppnas
 2. Förslag till dagordning
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justerare
 5. Inkommen post
 6. Status på utrustning: klubbstuga, repeater-QTH, AMPRnet
 7. Artiklar i QTC och Kirunatidningen
 8. Fjärrstyrningsprojektet
 9. Stadsomvandlingen
 10. Provförrättning i D2
 11. Sommaruppehåll och åsksäkring
 12. Övriga frågor
 13. Mötet avslutas

Fika och diskussion