2023 – Medlemsmöte oktober

FÖRSLAG DAGORDNING TILL MÅNADSMÖTE OKTOBER 2023


 1. Mötet öppnas
 2. Förslag till dagordning
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justerare
 5. Inkommen post
 6. Status på utrustning: klubbstuga, repeater-QTH
 7. Enkät från AMPRnet
 8. Inköp av fjärrstyrd trx
 9. Antennarbeten
 10. Status stadsomvandlingen
 11. Statusrapport kurs på rymdcampus
 12. Övriga frågor
 13. Mötet avslutas

Fika och diskussion