2023 – Medlemsmöte september

FÖRSLAG DAGORDNING TILL MÅNADSMÖTET FÖR SEPTEMBER 2023


 1. Mötet öppnas
 2. Förslag till dagordning
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justerare
 5. Inkommen post
 6. Status på utrustning: klubbstuga, repeater-QTH, AMPRnet
 7. Antennarbeten
 8. Fjärrstyrning
 9. Stadsomvandlingen
 10. Kursen på rymdcampus
 11. Övriga frågor
 12. Mötet avslutas

Fika och diskussion