2024 – Medlemsmöte tisdag 12 mars

 1. Mötet öppnas
 2. Förslag till dagordning
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justerare
 5. Föregående mötesprotokoll
 6. Inkommen post
 7. Status på klubbstugan; värme, vatten, belysning mm
 8. Status på utrustning, ev driftstörningar
 9. Årsmöte AMPRnet-SM imorgon 13/3
 10. Fjärrstyrningsprojekten
  1. Rotorer
  2. Hermes Lite, behov av antennavstämning och effektförstärkare
 11. Flytten av stationen
 12. Certifikatkursen
 13. Nya logotypen
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas