2024 – Medlemsmöte tisdag 16 april

 1. Mötet öppnas
 2. Förslag till dagordning
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justerare
 5. Föregående mötesprotokoll
 6. Inkommen post
 7. Status på klubbstugan
 8. Status på utrustning
 9. Status på WordPress-sidorna
 10. Messenger-grupp för D2
 11. Fjärrstyrningsprojektet
 12. Stadsflytten
 13. Provförrättare i Kiruna
 14. Logotyp
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas