2024 – Medlemsmöte tisdag 7 maj

 1. Mötet öppnas
 2. Förslag till dagordning
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justerare
 5. Föregående mötesprotokoll
 6. Inkommen post
 7. Status på klubbstugan
 8. Status på utrustning
 9. Antennarbeten och förberedelser för sommar
 10. Projekt APTAS och markstation
 11. Stadsflytten
 12. Logotyp
 13. Övriga frågor
 14. Mötet avslutas