Mars – 2023 Styrelsemöte

FÖRSLAG DAGORDNING KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE MARS 2023


  1. Mötet öppnas
  2. Val av mötesfunktionärer
  3. Närvarolista
  4. Konstituerande av styrelse
  5. Firmatecknare
  6. Övriga frågor
  7. Mötets avslutande