WSPR

De senaste veckorna har jag inspirerad av artiklar i QTC experimenterat med utbredningsexperiment från SK2GJ. WSPR (“whisper” eller Weak Signal Propagation Reporting)  är en av alla moder för detektering av svaga signaler som Joe Taylor K1JT har tagit fram.  Moden bygger på att sändare och mottagare båda är NTP-synkroniserade och att det sänds i jämna 2-minutersintervaller i mycket smala frekvensområden. Signalen består av anropssignal (SK2GJ), lokator (KP07cu) och utsänd effekt (typiskt ca 5 W eller 37 dBm) kodat i FSK och avkodas med ljudkort med mottagaren inställd på USB-filter.

Genom att mottagaren  “vet”  exakt när den ska avkoda och bandbredden är mycket rimlig också för en gammal  PC kan signaler långt under brusgolvet uppfattas. Vid mitt senaste försök rapporterades mottagning från EA8 (Kanarieöarna) med ca 5 W utmatad effekt från min Icom 706 MkIIG till klubbens TFD.

Rapporterna laddas upp till WSPRNET, http://wsprnet.org. Jag har skaffat ett konto där med användarnamn SK2GJ. Utbredningen kan sedan följas i realtid med storcirklar markerade på en Google-karta.

Uppdatering maj 2019

Ett par exempel på kartor från WSPRNET.

Ca 5 W utmatad effekt till klubbens TFD räcker långt.